sent 10/07/62
update 10/07/62 
 

 

"การวิ่งการกุศลเพื่อผู้ลี้ภัย"2billion kilometres to safety charity Run"

ทีมครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการวิ่งการกุศลเพื่อผู้ลี้ภัย "2billion kilometres to safety charity Run" ถนนราชดำเนินนอก (องค์การสหประชาชาติ) ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จัดโดย UNHCR