sent 24/06/62
update 25/06/62 
 

 

" มอบทุนการศึกษามูลนิธิโสภาธารน้ำใจ"

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน และตัวแทนนักเรียนอาสาสมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ร่วมต้อนรับดร.โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโสภาธารน้ำใจเพื่อพัฒนาสังคมไทย และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในงานพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้มีความประพฤติดีแต่ขัดสน ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดยมูลนิธิโสภาธารน้ำใจเพื่อพัฒนาสังคมไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเอลลินวู้ด