sent 17/06/62
update 17/06/62 
 

 

"งานลายคราม"

อดีตผู้บริหารโรงเรียน ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์ดารญา ตันตินีรนาท
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมงานวันลายคราม งานพบปะสังสรรค์ระหว่างครูและศิษย์เก่า
จัดโดยสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา ในธีม "Together Under the Rainbow"
ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น สนุกสนาน วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์