sent 04/06/62
update 04/06/62 
 

 

"วางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา"

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
และตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวัดภาษี ซ.เอกมัย 23 จัดโดยเขตวัฒนา