sent 21/05/62
update 21/05/62 
 

 

"รางวัลเกียรติยศครอบครัวพอเพียง"

อาจารย์อุ่นใจ ปฏิมาประกร ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา เป็นผู้แทนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยรับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับภาค
กรุงเทพมหานคร ระดับดี จากผลการประกวดการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระดับชาติ ปีที่ 13 โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 จาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอาจารย์นภาวรรณ จินตชิน ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนศูนย์ครอบครัวพอเพียง รับมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทรางวัล UC Walk Rally
รณรงค์สร้างการรับรู้ช่องทางการสื่อสารสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหเสนี) 2