sent 15/05/62
update 15/05/62 
 

 

"ประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษา"

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ
อธิษฐานเปิดและกล่าวต้อนรับการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ประถมศึกษา ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์
พร้อมรับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2562 และพบครูที่ปรึกษา ณ ห้องเรียน วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562