W.W.A
 
CCT
ll วิสัยทัศน์ : “สร้างกุลสตรีมีคุณธรรม เป็นผู้นำในศตวรรษใหม่” / "Embodying young ladies with leadership and ethics for a new era." ll
 
User :
Password :
 
 

ขณะนี้ Online อยู่ 4 ท่าน
 
 
 • Hot News2
 • Hot News2
 • Hot News2
 • Hot News2
 • Hot News2
 • Hot News2
 • Hot News2
 • Hot News2
 • Hot News2
 • Hot News2
 • Hot News2
 • Hot News2
 • Hot News2

 • สาระพันข่าว


  "มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และหนังสือเพื่อใช้ในห้องสมุด แก่โรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน"

  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และคณะครู เป็นตัวแทนโรงเรียน แบ่งปันพระพร โดยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 เครื่อง และหนังสือเพื่อใช้ในห้องสมุด จำนวน 500 เล่ม แก่โรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565

   


  "ฟังบรรยายหัวข้อ "นักเรียนวัฒนารู้รอบ ปลอดภัย โพสต์อย่างไร ไม่ผิดกฎหมาย"

  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อธิษฐานเปิดและมอบของที่ระลึกแก่ พันตำรวจโทมนุพัศ ศรีบุญลือ สารวัตรสอบสวน สน.โชคชัย ในโอกาสบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ "นักเรียนวัฒนารู้รอบ ปลอดภัย โพสต์อย่างไร ไม่ผิดกฎหมาย"

   


  "การแข่งขันประกวดมารยาทไทยในโครงการ “เท่อย่างไทย””

  ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ผ่านรอบคัดเลือก เป็นตัวแทนภาคกลาง จากการแข่งขัน ประกวดมารยาทไทยในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี”

   


  "ร่วมงานเสวนา ระบบ Hibrary ห้องสมุดออนไลน์ (E-library)”

  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมงานเสวนา ระบบ Hibrary ห้องสมุดออนไลน์ (E-library) ของบริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

   


  "การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 2”

  การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ อาคารนีลสันเฮส์

   


  "กิจกรรมห้องสมุดสุดหรรษา”

  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ เป็นประธานร่วมเปิดงานประกวดการเล่านิทาน “กิจกรรมห้องสมุดสุดหรรษา” ของนักเรียนระดับชั้นอ.1-อ.3

   


  "กิจกรรม HAPPY EASTER DAYS”

  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัย ร่วมกิจกรรม HAPPY EASTER DAYS วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

   


  "การแข่งขันกิจกรรมหนูน้อยไอที”

  อาจารย์วไลลักษณ์ ทองพลาย หัวหน้าแผนกประถมศึกษา มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมหนูน้อยไอที ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564

   


  "การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ระดับปฐมวัย”

  การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ อาคารนีลสันเฮส์

   


  "การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ Micro:bit หัวข้อ Shake-it Shake-it”

  กิจกรรมหนูน้อยไอทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ Micro:bit หัวข้อ Shake-it Shake-it ซึ่งเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะด้านการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์

   


  "การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2563”

  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2563

   


  โครงการ “พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่และทักษะ การนำเสนอไอเดียทางธุรกิจ”

  ตัวแทนนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันระดับมัธยมศึกษาประชุมร่วมกับประธาน และผู้ประสานงานโครงการ ธุรกิจ PITCH@SCHOOL COMPETITION and ENTREPRENEURSHIP EDUCATION PROGRAMME THAILAND

   


  "โครงการประลองความรู้ O-NET มุ่งสู่ความเป็นเลิศปีที่ 5"

  ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม แข่งขันวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการประลองความรู้ O-NET มุ่งสู่ความเป็นเลิศปีที่ 5 จัดโดยบริษัทเลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

   


  กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ วันรำลึกปี 2564 “World Thinking Day 2021"

  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อธิษฐานเปิดกิจกรรมวันรำลึกปี 2564 “World Thinking Day 2021” เพื่อระลึกถึงและสืบทอดเจตนารมย์ของผู้ก่อตั้ง กิจการกับประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์โลก

   


  "บรรยากาศการเรียนการสอนแบบ “Online Teaching 2020”

  ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนแบบ “Online Teaching 2020” ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ของนักเรียนระดับปฐมวัย โดยผ่านระบบ Adaptive Learning และโปรแกรม ZOOM เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม

   


  "แสดงความยินดี ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครุสดุดี ประจำปีการศึกษา 2563”

  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีแก่ อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน และ อาจารย์ปิยะพรรณ บุญทิม

   


  "คณะสหวิทยาการ จากมหาวิทยาลัยคริสเตียนศึกษาดูงานระบบบริหารงาน และหลักสูตรวิชาการ”

  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะสหวิทยาการ จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ในการเยี่ยมชมและ ศึกษาดูงานระบบ บริหารงาน และหลักสูตรวิชาการ

   


  "กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง “๑๐ ครูผู้สร้าง””

  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนา วิทยาลัย และนางสาวสรวีย์ ธนพูนหิรัญ นักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างแรง บันดาลใจ เรื่อง “๑๐ ครูผู้สร้าง” จัดโดยสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

   


  "กิจกรรม Big Cleaning Day”

  ผู้บริหาร คณะครู 3 แผนก และบุคลากรร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day โดยทำความสะอาดสถานที่ห้องทำงานและ ห้องเรียนของนักเรียน พร้อมเช็ดทำความสะอาด อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่างๆ

   


  "โรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเยี่ยม”

  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย รับรางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเยี่ยม” ในโครงการส่งเสริมการอ่านและวาดภาพประกอบหนังสือ “อิ๊กคาบ็อก” จัดโดยบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด

   


  "โครงการค่ายกิจกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์”

  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 (ห้อง สสวท.) ศึกษาเรียนรู้ในโครงการค่ายกิจกรรมการพัฒนา อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

   


  "การแข่งขันกีฬาสี ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563”

  การแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2563
  หัวข้อ “วัฒนาฯ สามัคคี สร้างคนดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำสู่สังคม”

   


  "กิจกรรมการเรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก”

  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มารยาทการรับประทานอาหาร แบบตะวันตก ซึ่งถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนประณีตที่ทุกคน ต้องเรียนรู้ เพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด

   


  "ร่วมบริจาคหนังสือและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน”

  นักเรียนชมรมห้องสมุดระดับมัธยมศึกษา ร่วมบริจาคหนังสือและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสว่างวิทยา

   


  "กิจกรรมเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร”

  นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. ร่วมกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

   


  "ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี"

  ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน หัวหน้าแผนก 3 แผนก หัวหน้างานศาสนกิจ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการศึกษาดูงานของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

   


  "มอบของขวัญคริสมาส แด่คณะกรรมการบริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย"

  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน มอบของขวัญคริสมาสแด่คณะกรรมการ บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย

   


  "เข้าร่วมโครงการแข่งขันการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2563"

  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ มอบโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วม โครงการแข่งขัน การทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา จำกัด

   


  "กิจกรรมโครงงานบูรณาการระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563"

  ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมเปิดนิทรรศการ โครงงานบูรณาการระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2563

   


  "กิจกรรมโครงงานบูรณาการระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2563"

  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมเปิดกิจกรรมโครงงานบูรณาการระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2563

   


  "ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ"

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงาน ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

   


  "ร่วมขับร้องเพลงประสานเสียงและร่วมแสดงในงาน “วันพ่อแห่งชาติ"

  ครูงานดนตรี นำนักเรียน 3 ระดับ
  ร่วมขับร้องเพลงประสานเสียง และร่วมแสดงในงาน “วันพ่อแห่งชาติ” โซนกิจกรรมของเด็ก และเยาวชน “วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ”

   


  " วันพ่อแห่งชาติ"

  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

   


  " รับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ การขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร “ในระดับดีเยี่ยม"

  อาจารย์อวยพร แสงหิรัญ หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา เป็นผู้แทนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย รับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “การขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร “ในระดับดีเยี่ยม” จากการประกวดการขับเคลื่อน ศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระดับประเทศ

   


  "เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน CCT Thinking School Model"

  ผู้บริหารและทีมงานฝ่ายวิชาการ จำนวน 16 คน เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน CCT Thinking School Model โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

   


  "ร่วมรับมอบหนังสือและสมุดบันทึกฯ"
  คณะกรรมการบริหารภายใน ร่วมรับมอบหนังสือและสมุดบันทึกฯ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จากคุณประกอบ มุกุระ นายกก่อตั้ง และคุณภาฟิมน มุกุระ อดีตนายกก่อตั้ง สโมสรโรตารีวัฒนา ในพระอุปถัมภ์

   


  "ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสคุณครูได้รับเกียรติบัตรและเข็มรางวัล Asia Pacific Award as Troop/Unit Leaders"

  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเกียรติบัตร เข็มรางวัล และของที่ระลึกจากโรงเรียน แก่อาจารย์ปณิชา สุวรรณจ้อย อาจารย์สิริกัญญา ธานี และ อาจารย์กนกภรณ์ แซ่ตั้ง

   


  "การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอบคุณพระเจ้าและระลึกถึงมิสเอ็ดน่า เซร่ะ โคล ระดับปฐมวัย"

  การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอบคุณพระเจ้าและ ระลึกถึงมิสเอ็ดน่า เซร่ะ โคล ระดับปฐมวัย และกิจกรรมมอบรางวัลการประวาดภาพแหม่มโคล กิจกรรมนำนักเรียนระดับชั้นอ.1-อ.3

   


  "การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอบคุณพระเจ้าและระลึกถึงมิสเอ็ดน่า เซร่ะ โคล”

  การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอบคุณพระเจ้า และระลึกถึงมิสเอ็ดน่า เซร่ะ โคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

   


  "งานสานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย”

  อาจารย์ ดร. พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และอาจารย์ดารญา ตันตินีรนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย”

   


  "การประเมินอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา”

  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ คุณชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะกรรมการประเมินอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา

   


  "ประกวดมารยาทไทยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา”

  กิจกรรมประกวดมารยาทไทยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเอลลินวู้ด

   


  "กิจกรรม To Be The Leader Stars นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”

  กิจกรรม To Be The Leader Stars นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับให้นักเรียนได้แสดง ความสามารถในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

   


  "พิธีมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.สรวีย์ ธนพูนหิรัญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4”

  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่ นางสาวสรวีย์ ธนพูนหิรัญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เนื่องในโอกาสนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน โดยอาจารย์พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และอาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดี

   


  "นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูการสอนขับร้องประสานเสียง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”

  ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ นำนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมสังเกตการณ์ การสอนขับร้องประสานเสียง ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เพื่อเปิดโลกทรรศน์ ในรายวิชา 2737339 การสอนขับร้องหมู่ ผ่านการสอนโดย อาจารย์สถิต สุกจงชัยพฤกษ์

   


  กิจกรรมประกวดมารยาทไทยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4”

  กิจกรรมประกวดมารยาทไทยนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 130 ปีฯ

   


  "กิจกรรมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง”
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

   


  ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “ร่างกายของฉัน ฉันดูแลได้”

  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และทีมงานครูห้องสมุด ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “ร่างกายของฉัน ฉันดูแลได้” ของคุณสิรินยา เบอร์บริดจ์ บิชอพ เป็นหนังสือที่สอนให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง ร่างกายตนเอง เคารพตนเอง และยอมรับตัวตนผู้อื่น

   


  "รับมอบถังสำหรับใส่หน้ากากอนามัยใช้แล้ว และชุดคลุมป้องกันเชื้อจากเขตวัฒนา”

  อาจารย์ปรัชญา พุดดี รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการจัดการ เป็นผู้แทนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในการรับมอบถัง สำหรับใส่หน้ากากอนามัยใช้แล้ว และชุดคลุมป้องกันเชื้อ จากเขตวัฒนา โดยคุณอาภารัตน สุขวงษ์

   


  "นักเรียนระดับชั้นอนุบาลร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยในเทศกาลลอยกระทง”

  อนุบาลวัฒนาฯน่าสนุก" นักเรียนระดับชั้นอนุบาลร่วมอนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมไทยในเทศกาลลอยกระทง โดยคุณครูให้ความรู้ และนำนักเรียนช่วยกันประดิษฐ์กระทงรูปแบบต่างๆ จากวัสดุธรรมชาติ

   


  "การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story Telling Competition 2020”

  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ Story Telling Competition 2020 จัดโดยคณะครูกลุ่มสาระภาษา ต่างประเทศระดับประถมศึกษา

   


  "การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”

  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวัฒนาสร้างโลกสีเขียว “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ในหัวข้อ “... รียูสก็โมเดิร์นได้...” ซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนได้นำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการจัดทำผลงาน “ขวดนมแปลงร่าง”

   


  "ตอนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2563”

  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา ผู้ปกครองอาสาและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2563

   


  "ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการเขตวัฒนา”

  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และอาจารย์ดารญา ตันตินีรนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้แทนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย นำกระเช้าผลไม้ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการเขตวัฒนา คุณสุชิรา ศิลานนท์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ เขตวัฒนาคนใหม่

   


  "กิจกรรม To Be The Leader Stars “Make It Shine”
  กิจกรรม To Be The Leader Stars “Make It Shine” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทื่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

   


  "กิจกรรมแนะแนวหลักสูตรศึกษาต่อ ”

  ร่วมรับฟังแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อหัวข้อ “เส้นทางสู่โอกาสทางอาชีพในระดับนานาชาติ (Pathways to the Global Career Opportunity)

   


  "ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับคัดเลือกจากเวที D-Voice Camp “รวมพลเยาวชนนักสื่อเสียงสุขภาวะ” ”
  ด.ญ.ภูรดา จันทระโยธา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับคัดเลือกจากเวที D-Voice Camp “รวมพลเยาวชนนักสื่อเสียงสุขภาวะ” เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาศักยภาพ เยาวชนนักสื่อเสียงทางช่องทางออนไลน์ใน

   


  "ค่ายทักษะผู้นำ ปลุกพลังคิด พิชิตเป้าหมาย”
  ผู้อำนวยการอธิษฐานเปิดและกล่าวให้โอวาท กิจกรรมการเข้า ค่ายภาวะผู้นำของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “ค่ายทักษะผู้นำ ปลุกพลังคิด พิชิตเป้าหมาย”

   


  "กิจกรรมการบรรยายหลักสูตรนานาชาติพร้อมแนะนำโควต้าพิเศษ”
  การบรรยายหลักสูตรนานาชาติพร้อมแนะนำ โควต้าพิเศษหลักสูตรของวิทยาลัย 17 หลักสูตร โดย ดร.ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ โครงการ MEET program (โควต้าพิเศษสำหรับนักเรียนวัฒนาวิทยาลัย)

   


  "กิจกรรมฟังการบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์”
  กิจกรรมฟังการบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท.

   


  "โครงการ “ส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรมอิ๊กคาบ็อก”
  เด็กหญิงภูรดา จันทระโยธา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มเด็ก เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรมอิ๊กคาบ็อก แต่งโดย J.K. Rowling”

   


  "กิจกรรมค่ายกลางวันผู้บำเพ็ญประโยชน์”
  กิจกรรมค่ายกลางวันผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรม นักเรียนให้เป็นพลเมืองที่ดี รู้จักบำเพ็ญตน ให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์

   


  "กิจกรรมผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง“ To Be The Leader Stars”
  เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำ และกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา ในศตวรรษใหม่ ซึ่งเป็นการเปิดเวทีสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถ ในด้านต่างๆ ได้แสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์

   


  "กิจกรรมผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง“ To Be The Leader Stars ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4”
  เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำ และกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา ในศตวรรษใหม่ ซึ่งเป็นการเปิดเวทีสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถ ในด้านต่างๆ ได้แสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์

   


  "กิจกรรมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Impromptu Speech Compettion 2020”
  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Impromptu Speech Compettion 2020 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

   


  "ขอแสดงความยินดี”
  นักกีฬาทีมสโมสรว่ายน้ำวัฒนาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม อันดับที่1 จากการแข่งขันว่ายน้ำรายการ Bangkok Swimming New Normal Part 2

   


  "กิจกรรมผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง “ To Be The Leader Stars ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3”
  เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำ และกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา ในศตวรรษใหม่ ซึ่งเป็นการเปิดเวทีสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถ ในด้านต่างๆ ได้แสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์

   


  "กิจกรรมผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง “ To Be The Leader Stars ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6”
  เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำ และกุลสตรีตามลักษณะนิสัยกุลสตรีวัฒนา ในศตวรรษใหม่ ซึ่งเป็นการเปิดเวทีสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถ ในด้านต่างๆ ได้แสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์

   


  "ร่วมแสดงความยินดี”
  ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

   


  "การอบรมและสาธิตให้ความรู้เรื่อง “มารยาทไทย”
  การอบรมและสาธิตให้ความรู้เรื่อง “มารยาทไทย” วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่า ในการเป็นคนไทย สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ มีกิริยามายาทงดงามสมเป็นกุลสตรีวัฒนาฯ

   


  " ขอแสดงความยินดี ”
  ด.ญ.ชญาณิศวร์ พุทธวงศ์ นักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 (ทีม The Panthers ) ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้ง ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 25 ประจำปี 2563

   


  " ขอแสดงความยินดี ”
  อาจารย์ณัฏฐณิชา สีสะอาด ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาได้รับคัดเลือกผลงานวิดีโอที่ส่งเข้า ร่วมประกวดในหัวข้อ Video clip

   


  " ขอแสดงความยินดีแก่นักกีฬาว่ายน้ำทีมสโมสรวัฒนาวิทยาลัย ”
  ได้รับเหรียญรางวัลต่างๆ จากการเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2563 สนามที่ 1 “1st Arena Thailand Open Water Swimming Championships 2020”

   


  "ขยายเครือข่ายโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ”
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ เข้าเยี่ยม โรงเรียนต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมขยายเครือข่าย การเรียนรู้โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC : Professional Learning)

   


  "นิเทศการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับปฐมวัย”
  นิเทศการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับปฐมวัย เพื่อชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติ และการประสานงานเพื่อประโยชน์ ต่อการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู

   


  "การแข่งขันในรายการ ISUZU STREET DANCE”
  ขอแสดงความยินดีกับรับรางวัลชนะเลิศ แชมป์ระดับประเทศ จากการแข่งขันในรายการ ISUZU STREET DANCE รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ร่วมกับเพื่อนๆ ทีม TheKidz

   


  "กาแข่งขันรายการ CHEERLEADING THAILAND ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 25 ประจำปี 2563”
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศแข่งขันเชียร์ลีดดิ้ง ชิงแชมป์ประเทศไทย
  ครั้งที่ 25

   


  "รับมอบนมกล่องตราเอส-26 โกล์ด โปรเกรส ยูเอสท”
  ตัวแทนนักเรียนระดับปฐมวัย ร่วมรับมอบนมกล่องตราเอส-26 โกล์ด โปรเกรส ยูเอสที จำนวน 290 กล่อง เพื่อมอบให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย โดยรับมอบจากตัวแทนบริษัทเนสท์เล่ (ไทย)

   


  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และการคิดเชิงคำนวณ”
  ผู้บริหาร และครูผู้สอนระดับปฐมวัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และการคิดเชิงคำนวณ” เพื่อพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการและสื่อที่หลากหลายอย่างเหมาะสมกับ บริบทของนักเรียนตามช่วงวัย

   


  "มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท แก่ดร.โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโสภาธารน้ำใจ”
  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท แก่ดร.โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโสภาธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาสังคมไทย เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาส

   


  "กิจกรรมสนุกคิด Scientific Method กับยานยนต์ล้อเดียว Mono Wheel”
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ร่วมกิจกรรมสนุกคิด Scientific Method กับยานยนต์ล้อเดียว Mono Wheel วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563

   


  "กิจกรรมไม่เอา เราไม่โกง”
  จัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti-Corruption Museum สำนักงานคณะกรรมป.ป.ช.

   


  "ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนระดับมัธยมศึกษา”
  โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลอาร์เอสยู อินเตอร์เนชั่นแนล ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอาคารศตวรรษานุสรณ์

   


  "โครงการ School mental health consultant.”
  ครูระดับปฐมวัยเข้ารับความรู้และคำแนะนำ เกี่ยวกับการดูแลและแนวทาง การปรับพฤติกรรม โดยคณะแพทย์ จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

   


  การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)”
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อธิษฐานเปิดและกล่าวต้อนรับ การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)” แก่คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน หัวหน้าแผนก ครูหัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าระดับชั้น ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

   


  ""กิจกรรมสัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต ปีการศึกษา 2563”
  โดยคณะทีมวิทยากรจากสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (C.C.I.) มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 – วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

  photo-ani


  "ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสรวีย์ ธนพูนหิรัญ”
  เข้ารับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดขับร้อง เพลงไทยประทับใจในอดีต ในโครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง…สืบสานตำนานเพลง” ครั้งที่ 18 ปี 2562

   


  "ร่วมกิจกรรมฝึกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ ประจำปี 2563”
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ ประจำปี 2563 หัวข้อ “Design and create masterpiece, with laser cutting machine”

   


  "ศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ”
  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา ศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้าน ศิลปะสาขาต่าง ๆ

   


  "กิจกรรมงานวันวิชาการบูรณาการอาเซียน”
  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ร่วมกิจกรรมเปิดงานวันวิชาการบูรณาการอาเซียนปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “อาเซียนวิถีใหม่ ก้าวอย่างไร ให้ยั่งยืน”

  photo-ani


  "กิจกรรมหนูน้อยไอที ”
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมหนูน้อยไอที ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการแข่งขันเขียนโปรแกรมแบบ Unplugged “ตามล่าหาขุมทรัพย์กับ Cubetto”

  photo-ani


  "กิจกรรมเปิดงานวันวิชาการบูรณาการอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา”
  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ร่วมกิจกรรมเปิดงานวันวิชาการบูรณาการอาเซียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เรื่องพหุวัฒนธรรม เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

  photo-ani


  แนะแนวการศึกษาต่อ เรื่อง "การวางแผนในการอ่านหนังสือ เป้าหมายการศึกษาต่อ และเทคนิคการทำข้อสอบ GAT PAT”
  อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และกิจการนักเรียน อธิษฐานเปิดและกล่าวต้อนรับคุณปภาวดี ศรีอภิรักษา ศิษย์เก่ารุ่น 138 และคุณบงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ ในโอกาสมาเป็นวิทยากรพิเศษแนะแนวการศึกษาต่อ

   


  "การอบรมเรื่อง “หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน"

  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับการอบรมเรื่อง “หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน/CPR-RED” วิทยากรโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิโรคหัวใจ แห่งประเทศไทย

  photo-ani


  "รับมอบผลิตภัณฑ์ดีนี่คิดส์"

  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัย ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ดีนี่คิดส์ เจลล้างมือแบบไม่ใช้น้ำ

   


  "การอบรมนักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียงรุ่นที่ 15"

  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อธิษฐานเปิดและเป็นประธานการอบรมนักเรียนแกนนำ ครอบครัวพอเพียงรุ่นที่ 15 จัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

   


  "การประชุมเรื่อง “กิจกรรมสกัดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน ด้วยกระบวนการ PLC"

  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และครูผู้มีตำแหน่งร่วมประชุมเรื่อง “กิจกรรมสกัดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน ด้วยกระบวนการ PLC”

   


  "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563"

  ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารภายใน คณะครูระดับประถมศึกษา และคุณแม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีเทิดพระคุณแม่

  photo-ani


  "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563"

  ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารภายใน คณะครูระดับประถมศึกษา และคุณแม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีเทิดพระคุณแม่

  photo-ani


  "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563"

  ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารภายใน คณะครูระดับปฐมวัย และคุณแม่ระดับชั้นอนุบาล 3 ร่วมพิธีเทิดพระคุณแม่

  photo-ani


  "ขอแสดงความยินดีกับรางวัลจากการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา"

  รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ (ตามลำดับ) จากการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เรื่อง “ความปกติใหม่ (New Normal)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ในการใช้ทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

   


  " เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ ประจำปี 2563"

  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 จำนวน 28 คน เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ ประจำปี 2563 หัวข้อ “Design and create masterpiece, with laser cutting machine” วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563

   


  "มอบเครื่องคอมพิวเตอร์"

  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ร่วมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบำรุงวิทยา

   


  "การถ่ายทำวีดีทัศน์โมเดลการศึกษา เรื่อง “การจัดการเรียนการสอน Coding"

  คณะทีมงานจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการถ่ายทำวีดีทัศน์โมเดลการศึกษา เรื่อง “การจัดการเรียนการสอน Coding จากโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้วยทักษะ ด้านโค้ดดิ้ง (depa Young Maker Space Development) ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

   


  "ร่วมพิธีนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าและมอบของที่ระลึก"

  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าและมอบของที่ระลึกเนื่องใน โอกาสครบรอบ 65 ปี โรงเรียนภาษายูเนี่ยน วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย

   


  "พิธีไหว้ครู 3 ระดับ"

  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และคณะคร ร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

   


  "นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10"

  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันพุธที่ 22-วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์ และ ห้องประชุมคุณอุมา เปศลชีวี ชั้น7 อาคารอายะดา กีรินกุล

   


  " ร่วมรับมอบขิมรำไพประภา ๒๐ อนุสรณ์รำลึกในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า รำไพประภา"

  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ร่วมรับมอบขิมรำไพประภา ๒๐ อนุสรณ์รำลึกในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารำไพประภา จากหม่อมหลวงภูมิใจ ชุมพล จำนวน 1 ตัว

   


  "แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา"

  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ร่วมติดเข็มแก่นักเรียนที่ได้รับ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ สภานักเรียน ระดับประถมศึกษา

   


  "มอบทุนการศึกษา"

  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และ
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรีของครูและบุคลากร
  ฝ่ายบริการจำนวนทั้งสิ้น 24 ทุน ตามโครงการมอบทุนการศึกษาจากกองทุนคริสตจักร
  เพรสไบทีเรียนสหรัฐอเมริกา (The Presbyterian Church in
  USA, PCUSA Fund)

   


  "ประชุมครูผู้สอนชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2563"

  ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษและวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมครูผู้สอนชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และอาจารย์กัมปนาท ธรรมผาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ภาษาอังกฤษและ วิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมเตรียม ความพร้อมครูชาวต่างชาติก่อนเปิดภาคเรียน

   


  "นมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียน 5 สถาบัน"

  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดนมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียน 5 สถาบัน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อขอการทรงนำจากพระเจ้าร่วมกันในการทำพันธกิจการศึกษา ปีการศึกษา2563

   


  "วันระลึกหมอบรัดเลย์"

  REV.DR.DANIEL BEACH BRADLEY, M.D.
  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึง นายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์ M.D. 38 ปี แห่งการรับใช้พระเจ้า ในแผ่นดินประเทศสยาม วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ สุสานโปรแตสแตนท์ ถนนเจริญกรุง

   


  "มอบรางวัลความประณีตในการอยู่ประจำ"

  มอบรางวัลความประณีตในการอยู่ประจำแก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 65 คน วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร 130 ปีฯ

   


  "พิธีแต่งตั้งอนุสาสกโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน "

  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และคณะ ร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีแต่งตั้งศาสนาจารย์ ดร.ประสาทพงษ์ ปั้นสวย

   


  "กิจกรรม THE SEASONS IN FASHION WEEK "

  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมแสดงผลงาน การออกแบบเสื้อผ้าและเดินแบบ บนพรมแดงภายใต้ชื่อ กิจกรรม THE SEASONS IN FASHION WEEK

  photo-ani


  "การประชุมผู้ปกครองระดับปฐมวัยและชมนิทรรศการโครงการต่างๆ ของนักเรียนอนุบาล"

  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุม ผู้ปกครองระดับปฐมวัย และชมนิทรรศการโครงการต่างๆ ของนักเรียนอนุบาล 1-3

  photo-ani


  "กิจกรรมวันรำลึก ปี 2563 World Thinking Day 2020"

  กิจกรรมวันรำลึก ปี 2563
  “World Thinking Day 2020” ของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์โลก ได้กำหนดให้มีวันรำลึก คือ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

   


  "ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 "

  นักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 โดยเข้ารับรางวัลจาก นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
  กระทรวงศึกษาธิการ

   


  "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน "

  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกันผลิตสินค้าอาทิ หมอน ผ้าเช็ดหน้า กิ๊บติดผม ถุงผ้า สบู่ กล่องดินสอ ยางรัดผม เป็นต้น และนำไปจำหน่ายในโครงการ ตลาดนัดพอเพียง ณ สหกรณ์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

  photo-ani


  "งาน “Financial Literacy WWA 147” "

  งาน “Financial Literacy WWA 147” ซึ่งเป็นการสรุปงาน และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้ต่างๆ ที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับจากการเรียนรู้เรื่องการจัดการทางการเงิน โดยใช้ Business Model Canvas

  photo-ani


  "การแสดงละครเพลงภาษาอังกฤษ Drama ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตร PEC "

  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ร่วมชมการแสดงละครเพลง ภาษาอังกฤษ Dramaของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตร PEC

  photo-ani


  "กิจกรรม Good news หัวข้อ "รัก...จึงบอกต่อ" "

  ครูงานศาสนกิจ ตัวแทนจากคริสตจักรวัฒนา นักเรียนคริสเตียน นักเรียนรับเชื่อ ร่วมรับใช้พระเจ้าโดยจัดกิจกรรม Good news หัวข้อ "รัก...จึงบอกต่อ"

   


  "กิจกรรม “World Thinking Day 2020”"
  อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานจัดกิจกรรมวันรำลึก ปี 2563 “World Thinking Day 2020” ของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับประถมศึกษา
  ซึ่งองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์โลก

  photo-ani


  "พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด (Diploma) นักเรียนรุ่น 145 ปีการศึกษา 2562"
  คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด (Diploma) นักเรียนรุ่น 145 ปีการศึกษา 2562

  photo-ani


  "พิธีสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด (Baccalaureate) รุ่น 145 ปีการศึกษา 2562"
  การนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด (Baccalaureate) รุ่น 145 ปีการศึกษา 2562 โดยมีศาสนาจารย์วิรัช โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เผยพระวจนะ หัวข้อ “หลักชัยชีวิตทางการศึกษา”

  photo-ani


  "เข้ารับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานในโรงเรียน)"
  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์กุสุมา ทองช่วง รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารและต่างประเทศ อาจารย์ดรุณี พรายแสงเพ็ชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน เข้ารับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานในโรงเรียน) ในพิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Award 2019

   


  "คอนเสิร์ตเล่านขานประสานเสียงวัฒนา"

  คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานร่วมชมการแสดง “คอนเสิร์ตเล่านขานประสานเสียงวัฒนา”

   


  "กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิด การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วย FUN THEORY"

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิด การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วย FUN THEORY

  photo-ani


  "ผู้อำนวยการ เข้าร่วมเปิดงานกิจกรรมแสดงผลงานโครงการ ของนักเรียนโรงเรียนสัจจพิทยา"

  ร่วมเปิดงานกิจกรรมแสดงผลงานโครงการของนักเรียน โรงเรียนสัจจพิทยา ชื่นชมในความคิดความสามารถของนักเรียน และคุณครูที่ทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอน ตอบโจทย์การศึกษาในศตวรรษที่ 21

  photo-ani


  "ค่าย “ทักษะชีวิต” นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3"

  ผู้อำนวยการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน อธิษฐานขอพรในการเดินทางของนักเรียนไปค่าย “ทักษะชีวิต” นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

  photo-ani


  "การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563"

  ระดับประถมศึกษาจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตย

  photo-ani


  "ดาราศาสตร์สัญจรในโรงเรียน"

  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น อธิษฐานเปิดกิจกรรม “ดาราศาสตร์สัญจรในโรงเรียน” ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร PEC โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ปรุงศักดิ์ นาแพง อาจารย์ฮาวารีย์ มะเตฮะ และอาจารย์รณชัย กลิ่นกล้า จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์

  photo-ani


  "ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์"

  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลแก่ น.ส.วารีนิส จีวรงคกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 ประเภทเสื้อกีฬา จัดโดยบริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด

   


  "โครงการ “เด็กไทยดูดี มีพลานามัย"

  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงชุติมา ศิริกุลชยานน์ และคณะกรรมการโครงการ “เด็กไทยดูดี มีพลานามัย”

  photo-ani


  "กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562"

  ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ร่วมเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ซึ่งปีนี้มีคำขวัญว่า “อนุบาล รวมพลัง กล้าแกร่ง สามัคคี”

  photo-ani


  "เสวนาหัวข้อต่างๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คำสอนพ่อ ศาสตร์พระราชา) ในยุคศตวรรษที่ 21"

  เสวนาหัวข้อต่างๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คำสอนพ่อ ศาสตร์พระราชา) ในยุคศตวรรษที่ 21 ได้แก่ เรื่องการลงทุน, การใช้ชีวิต Life Style, การศึกษา, การบริหารเวลา และ การใช้สื่อ Social Media

  photo-ani


  "ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562"

  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้ปกครองอาสาและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562

  photo-ani


  "การอบรมเชิงปฏิบัติการ " จินตคณิต - Finger Math Finger Math’s skill"

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และครูปฐมวัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ " จินตคณิต - Finger Math Finger Math’s skill "

  photo-ani


  "จิตสาธารณะ"

  อาจารย์ปริศนา ศรีภูวงศ์ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลปะ แสดงศักยภาพและความมีจิตสาธารณะ

   


  "ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ"

  ขอแสดงความยินดีแก่ ด.ญ.ปัญญ์วภัส บุฝ้าย ประถมศึกษาปีที่ 1/1 ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ

   


  "กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โปรแกรมสุขภาพ โดยบูรณาการชีวิตนักเรียนประจำ"

  ครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โปรแกรมสุขภาพ โดยบูรณาการชีวิตนักเรียนประจำ การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น หัวข้อ “กีฬาสีผู้บำเพ็ญประโยชน์ 4 ภาค”

  photo-ani


  "การแข่งขันประกอบอาหาร “พลิกโฉมน้ำพริกไทยให้มี Style และ High Value"
  ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวชนัญชิดา จันทร์แสงศรี , นางสาวชลธิดา สีเชียงพิม และ นางสาวอทิตยา พรหมม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

   


  "กิจกรรม CU Road Tour ซึ่งเป็นงานประชาสัมพันธ์งาน CU Open house 2020 "
  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม CU Road Tour ซึ่งเป็นงานประชาสัมพันธ์งาน CU Open house 2020

  photo-ani


  "กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้ด้วย Game based Learning"
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา ทักษะการคิดและการเรียนรู้ด้วย Game based Learning

  photo-ani


  "แสดงความยินดีกับคุณครูได้รับเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562"
  ขอแสดงความยินดีแด่ อ.อารยา ยุวนะเตมีย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในโอกาสเข้ารับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ " คุรุสดุดี " ประจำปี 2562

   


  "คณะนักร้องเด็กจากคริสตจักรอนนูรี ประเทศเกาหลีใต์ "
  คณะนักร้องเด็กจากคริสตจักรอนนูรี ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นคริสตจักรเริ่มแรกที่ได้ก่อตั้งพันธกิจ CGNTV (พันธกิจการเผยแพร่พระกิตติคุณของพระเจ้า) ในโอกาสมาหนุนใจและส่งต่อพระพรผ่านทางเสียงเพลง เกี่ยวกับพระเจ้า

   


  "กิจกรรม “เปิดโลกใต้เลนส์ "
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.

   


  "กิจกรรมหนูน้อยไอที "

  กิจกรรมหนูน้อยไอที ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในหัวข้อ "Shake it Shake it" เกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับ Micro:bit เพื่อนับจำนวนการเขย่า(Shake) จากการเคลื่อนไหวของร่างกาย

   


  "กิจกรรม ค่ายทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่าน STEAM TALENT "

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ห้องเรียนพิเศษตาม โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายทักษะกระบวนการคิด และการแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ผ่าน STEAM TALENT กิจกรรมที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ Coding และโครงงาน โดยใช้ micro: bit วิทยากร อาจารย์ณรงค์พร เหล่าศรีสิน ผู้เชี่ยวชาญด้าน micro: bit project

   


  "การอบรมเชิงปฏิบัติ “การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน "

  โดยมีผู้บริหาร ครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และผู้บริหารครูโรงเรียน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร ในประเทศไทย ได้เข้าร่วมฟังบรรยาย เพื่อร่วมกันสร้างสมรรถนะเด็กไทยผ่านหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทของโรงเรียน

   


  "กิจกรรม Charity Kid's Club - การออมเพื่อการให้ "

  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมกิจกรรม Charity Kid's Club - การออมเพื่อการให้ โดยวิทยากร คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย

   


  "นักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นนำชื่อเสียง มาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563"

  เข้ารับโอวาทจากนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

   


  "โครงงานบูรณาการ ระดับมัธยมศึกษา"

  กิจกรรมโครงงานบูรณาการ ระดับมัธยมศึกษาร่วมกับคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารเรียน 130 ปีฯ

   


  "การอบรมเชิงปฏิบัติ"

  “การพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้ จาก Gamification and Game Based Learning สู่การสร้าง Innovation”

   


  "ดาราศาสตร์สัญจรในโรงเรียน"

  กิจกรรม “ดาราศาสตร์สัญจรในโรงเรียน” ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5

   


  "กิจกรรมวันเด็ก ระดับประถมศึกษา"

  อาจารย์อรุณศรี อัครปัญญาธร ผู้ช่วยผู้จัดการ อธิษฐานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติระดับประถมศึกษา และอาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อ่านสาส์นนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
  ประจำปีการศึกษา 2563

   


  "Wattana Little Angels ได้รับเชิญร่วมแสดงงาน RBSC’s Children Christmas Party 2019"

  คณะนักร้องประสานเสียงระดับประถมศึกษาตอนต้น Wattana Little Angels ได้รับเชิญร่วมแสดงงาน RBSC’s Children Christmas Party 2019

   


  "วงดนตรีไก่ไข่”ร่วมงานแสดงดนตรีการกุศลเพื่อกองทุนครู “Ac Christmas Fair 2019"

  วงดนตรีไก่ไข่” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเชิญร่วมงานแสดงดนตรีการกุศลเพื่อกองทุนครู “Ac Christmas Fair 2019” จัดโดยสภานักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก 

   


  "นมัสการพระเจ้าท่ามกลางแสงเทียน Candleliht Service"
  ผู้บริหาร กรรมการบริหารภายใน ครูคริสเตียนและผู้สนใจเข้าร่วมนมัสการ พระเจ้าท่ามกลางแสงเทียน Candleliht Service

   


  "นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฟังแนะแนวการศึกษาเรื่อง “เคล็ดลับการเรียนและการทำงาน"

  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฟังแนะแนวการศึกษาเรื่อง “เคล็ดลับการเรียนและการทำงาน” พร้อมชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตรายการ Jaymidi Tour โดยศิลปิน เจ้านาย, เจ้าขุน และสไมล์

   


  "เจ้าหน้าที่จากสภาคริสตจักรในประเทศไทยร่วมขับร้องเพลงอวยพรและ มอบของขวัญคริสตมาสแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน"

  เจ้าหน้าที่จากสภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมขับร้องเพลงอวยพร และมอบของขวัญคริสตมาส แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการ บริหารภายในโรงเรียน เนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ

   


  "คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และตัวแทนนักเรียน ร่วมขับร้องเพลงและมอบของขวัญ คริสมาสแด่คณะกรรมการบริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย"

  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และตัวแทนนักเรียน ร่วมขับร้องเพลงและมอบของขวัญคริสมาสแด ่คณะกรรมการบริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย

   


  "นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา"

  อาจารย์อรุณศรี อัครปัญญาธร ผู้ช่วยผู้จัดการ อธิษฐานเผื่อ สำหรับการเดินทางไปทัศนศึกษา ของคณะครูและ นักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ นิทรรศน์ รัตนโกสินทร์ โลหะปราสาท

   


  "คณะครูจากเสิ่นเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วม observe และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย"

  คณะครูจากเสิ่นเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วม observe และแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับคณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย Wattana Little Angels , Wattana Children's Chorus และ Wattana Girls' Chorus โดยการประสานงานจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   


  "งาน WWA FAIR 2019 (LESS WASTE FESTIVAL)"

  คุณลานทิพย์ ทวาทศิน ประธานมูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน WWA FAIR 2019 (LESS WASTE FESTIVAL)

  photo-ani


  "รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธ ิ์ของนักเรียนโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร”"

  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับสถานศึกษา ที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Education Development and Evaluation Tests ประจำปี 2562

   


  "งานวันวิชาการ “SW Academic Day 2019 วิทยาศาสตร์ก้าวไกล สุริยวงศ์ก้าวหน้า”"

  กิจกรรมและสะท้อนผลการจัดโครงการ Project Approach ระดับปฐมวัย และโครงงานของนักเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในงานวันวิชาการ “SW Academic Day 2019 วิทยาศาสตร์ก้าวไกล สุริยวงศ์ก้าวหน้า

   


  "กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และพิธีสดุดีเทิดพระคุณพ่อ"

  คณะครูและนักเรียน 3 ระดับ ร่วมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และพิธีสดุดีเทิดพระคุณพ่อ

   


  "ตัวแทนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ"

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร

   


  "กิจกรรม “ดาราศาสตร์สัญจรในโรงเรียน"

  กิจกรรมสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง ดาราศาสตร์เกี่ยวกับดวงดาว สาธิตวิธีการสังเกต ดวงดาวบนท้องฟ้า ด้วยตาเปล่า กล้องโทรทรรศน์ และกล้องสองตา

   


  "กิจกรรมการส่งและรับจดหมาย นักเรียนระดับชั้นอนุบาล2"

  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ร่วมทำกิจกรรมการส่งและรับจดหมาย โดยการให้นักเรียนวาดรูปและพับเป็นจดหมาย ส่งทางตู้ไปรษณีย์ให้แก่ผู้ปกครอง

   


  "งานสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ Developing Computational Fluency and Thinking in Mathematics Conferrnce"

  ผู้เข้าร่วมสัมมนา คือ ครูปฐมวัย ครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆ เพื่อครูจะนำเทคนิคความรู้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  photo-ani


  "กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2"

  กิจกรรมมอบรางวัล A FUN DAY TOGETHER : FUN RAN 2 KM. ในกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 WWA RAN ≠2 VIRTUAL RAN

  photo-ani


  "การจัดอบรมครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย"

  การจัดอบรมครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย หัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะด้านการสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียน" (Developing Scientific Inquiry & Scientific Mind Competencies in Learners)

  photo-ani


  "กิจกรรมกีฬาสี ระดับมัธยมศึกษา"

  กิจกรรมกีฬาสี ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การวางแผน และการมีน้ำใจนักกีฬา ภายใต้ Concept "STRENGTH"

  photo-ani


  "คณะนักร้องประสานเสียง Anderson Serangoon Junior College จากประเทศสิงคโปร์"

  การขับร้องประสานเสียงและทำ Workshop ร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

  photo-ani


  "คณะครูจาก South View Primary School ประเทศสิงค์โปร์เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน"

  ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจาก South View Primary School ประเทศสิงค์โปร์ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และชมพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

   


  "นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสามพรานและพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จ.นครปฐม"

  อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อธิษฐานเผื่อสำหรับการเดินทางไปทัศนศึกษาของ
  คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม

  photo-ani


  "การแข่งขันรายการความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับภาษา ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมญี่ปุ่น"

  นักเรียนร่วมการแข่งขันรายการความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับภาษา ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในงาน “มหกรรมญี่ปุ่นรังสิต” RSU Japanese Fair 2019 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา

   


  "นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม"

  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม ภายใต้ชื่อ “ โรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์”กับแนวคิด วิถิไทย ริมสายน้ำ

  photo-ani


  "นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการไปทัศนศึกษา
  ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)"

  นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติทำเกษตร
  แบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิธีการโยนกล้าและดำนา

  photo-ani


  "การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11"

  การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   


  "คณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬาราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย "

  คณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬาราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

  photo-ani


  "พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) MUIC Excellence Entrance Track (MEET)r"

  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

  photo-ani


  "นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา และฝึกทักษะวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ “3D modelling design and 3D Printer"

  อาจารย์มลฤดี ขวัญชุม ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา และฝึกทักษะวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ “3D modelling design and 3D Printer”

  photo-ani


  "นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 แผนการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ"

  ผู้อำนวยการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน และคุณครูระดับมัธยมศึกษา พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 แผนการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

  photo-ani


  "คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Girls' Chorus ได้รับเชิญจากคณะกรรมการพันธกิจการแพทย์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศ"

  ร่วมร้องเพลงในการประชุม The 24th Annual Convention of Asia Christian Hospital Associations ( ACHA )

  photo-ani


  "นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร"

  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร ซึ่งนักเรียนได้รับความร ู้และสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆ

  photo-ani


  "อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนโครงการยุคใหม่แบบมุ่งผลลัพธ์"

  ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และคณะครูจากโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร
  ในประเทศไทย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
  เรื่องการเขียนโครงการยุคใหม่แบบมุ่งผลลัพธ์”

  photo-ani


  "แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนประเทศไทย"

  ด.ญ.ปรรณนภัส วัฒนโรจนาพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนประเทศไทย ซีรีส์ที่ 3

   


  "ชมการแสดงโขนพระราชทาน"

  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติมนาฏลีลา ชมรมดนตรีไทย และ ชมรมนาฏศิลป์ไทย ชมการแสดงโขนพระราชทานที่ ศูนย์วัฒนธรรม

   


  "โครงการ depa Young Maker Space Development"

  การเข้าร่วมโครงการ depa Young Maker Space Development นักเรียนได้จัดนิทรรศการและนำเสนอโครงงานบูรณาการ

  photo-ani


  "การอบรมเชิงปฏิบัติการ Gamification and Game Based Learning"

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการออกแบบ
  กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ให้สามารถสร้างเป็นนวัตกรรมการสอนในศตวรรษที่ 21

  photo-ani


  "งาน En souvenir de SAR la Princesse Galyani Vadhana et de sa vision pour L'enseignement du francais " Horizon 4.0 pour Le francais en Thailande"

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าเฝ้า
  และรับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร

   


  "ร่วมกิจกรรมอบรม I Can Do CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลผู้สูงอาย”

  ครูแกนนำมูลนิธิครอบครัวพอเพียงนำตัวแทนนักเรียน
  แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  และ 5 ร่วมกิจกรรมอบรม I Can Do CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลผู้สูงอายุ

   


  ร่วมงาน “30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา”

  ครูแกนนำมูลนิธิครอบครัวพอเพียงนำตัวแทน
  นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงระดับ
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ร่วมงาน “30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา”

   


  โครงงานบูรณาการ ระดับประถมศึกษา

  นิทรรศการโครงงานบูรณาการหัวข้อ “ไอเดียคิดส์ โลกสวยด้วย STEM” ระดับประถมศึกษา

  photo-ani


  อาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.)

  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อธิษฐานเปิดและปิดการประชุมอบรมให้ความรู้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5

   


  การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนด

  งาน En souvenir de SAR la Princesse Galyani Vadhana et de sa vision pour L'enseignement du francais " Horizon 4.0 pour Le francais en Thailande" จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ โรงเรียนอัสสันชัญ เขตบางรัก

   


  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล ระดับประถมศึกษา ( depa Young Maker Space Development )

   


  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของโรงเรียน ด้านพัฒนาแนวการจัดการเรียนการสอน

   


  รีทรีตหัวข้อ "Wattana Characters"

  ผู้บริหารและคณะครู 3 ระดับ ร่วมรีทรีตหัวข้อ "Wattana Characters" วิทยากรโดยศจ.สุรเชษฐ์ วรพันธนายุต

   


  งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019

  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงาน งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019” และเข้ารับรางวัล โรงเรียนต้นแบบดีเด่นระดับภูมิภาค และโรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ ห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล (ระดับประถมศึกษา) จากโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 200 โรงเรียน    ทั่วประเทศ

   


  สัมมนาครู LearnEducation ประจำปี 2562 หัวข้อ "21st Century Happy Learning Together

  สร้างการเรียนรู้ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21" วันที่ 15-16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ

   


  การประกวดห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ดิจิทัล

  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับรางวัล ชนะเลิศดีเด่น ระดับประเทศ การประกวดห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ดิจิทัล Depa Young Maker Space development

   


  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” Professional Learning Community:PLC

  photo-ani


  การอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

  คณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน

  photo-ani


  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” Professional Learning Community:PLC

  photo-ani


  กิจกรรมค่ายนักเรียนคริสเตียนกลุ่มนครหลวง หัวข้อ "CAPTAIN NEHEMIAH "
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจำนวน 23 คน และระดับมัธยมศึกษาจำนวน 10 คน ร่วมกิจกรรมค่ายนักเรียนคริสเตียนกลุ่มนครหลวง หัวข้อ "CAPTAIN NEHEMIAH "

  photo-ani


  พัฒนาทักษะทางการสื่อสาร ภาษาจีนของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร ภาษาจีนของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” ให้แก่คณะครูชาวจีน ระดับประถมศึกษาและระดับ มัธยมศึกษา

   


  การแข่งภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 14
  เด็กหญิงปาณิศรา ขวัญมิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับรางวัลชมเชย (1 ใน 14) จากการแข่งภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 14

   


  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Professional Learning Community”
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และอาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Professional Learning Community”

   


  ค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562
  กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ทักษะชีวิต เช่น กิจกรรม Team Building กิจกรรม Thinking skills กิจกรรม Talent show กิจกรรม Walk rally 16 ฐานการเรียนรู้ กิจกรรม Magic night bazar รวมทั้งกิจกรรม Applying skills

  photo-ani


  ร่วมนำกล่องนมไปบริจาคเพื่อผลิตเป็นหลังคาบ้าน ตามโครงการ “รักวัฒนา รักษ์สิ่งแวดล้อม”
  นักเรียนชั้นม.5/5 ตัวแทนศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมนำกล่องนมไปบริจาค เพื่อผลิตเป็นหลังคาบ้าน ตามโครงการ “รักวัฒนา รักษ์สิ่งแวดล้อม”

   


  ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 “รวมพลังอาสาสู้โกง”
  อาจารย์นภาวรรณ จินตชิน ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระดับชั้นม.4 และม.5 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 “รวมพลังอาสาสู้โกง”

   


  นิทรรศการโครงการ ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  งานประชุมผู้ปกครองและนิทรรศการโครงการ ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งนอกจากจะได้รับชมการแสดงความสามารถของนักเรียน

   


  การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562
  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 256

   


  ประกาศเกียรติคุณองค์การที่มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)
  นางกุสุมา ทองช่วง รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารและต่างประเทศ เป็นผู้รับมอบ จาก นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   


  รับรางวัล Leadership Award for Commissioners ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ รับโล่รางวัล และในการนี้อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้รับรางวัล Leadership Award for Commissioners ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

  photo-ani


  Space Camp Thailand Scholarship 2019
  บรรยายและสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที 1-5 เรื่องทุนการศึกษาค้นพบนักบิน อวกาศไทยปีที่ 3 Space Camp Thailand Scholarship 2019

  photo-ani


  โครงการคุ้มครองเด็กสภาคริสตจักรในประเทศไทย
  คณะทำงาน คุ้มครองเด็กสภาคริสตจักรในประเทศไทย ติดตามการดำเนินงาน ด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก ร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

   


  เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่11 หัวข้อ"เสน่ห์ท่องเที่ยวแดนมังกร"
  วันเสาร์ที่14 กันยายน พ.ศ. 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่11 หัวข้อ"เสน่ห์ท่องเที่ยวแดนมังกร" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก

   


  กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์กลางวัน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 “Heling Pouch”
  อาจารย์มยุรี มีล้อม ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประถมศึกษา พาตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา มอบถุงผ้าใส่ยา จำนวน 400 ใบ ได้จากการที่นักเรียนลงมือปฏิบัติฐาน กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 “Heling Pouch”

   


  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาหัวข้อ “เส้นทางสู่โอกาสทางอาชีพในระดับนานาชาติ”
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาหัวข้อ “เส้นทางสู่โอกาสทางอาชีพในระดับนานาชาติ” (Pathways to the Global Career Opportunity) และจัดทำปฏิบัติการเชิงวิชาการ หัวข้อ “ผู้ประกอบการสู่โลกดิจิทัล” (I-Start up) ของคณะบริหารธุรกิจ

   


  เทคนิคการทำข้อสอบ GAT โดยผ่านโครงการ TCAS School Tour by TruePlookpanya
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมสรุปเนื้อหาแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ GAT โดยผ่านโครงการ TCAS School Tour by TruePlookpanya เพื่อวางแผนการศึกษาสมัครสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย

   


  การประกวดมารยาทไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 “โครงการธนชาติ ริเริ่ม...เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48
  ขอแสดงความยินดีแก่ ด.ญ.มุจลินทร์ บุญยิ่งสถิตย์, ด.ญ.สิปโปทัย รัตนตั้งตระกูล, ด.ญ.วิมุตตา ภูมิวิเศษ และ ด.ญ.กมลชนก แก้วอินัง นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

   


  อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯจัดฝึกอบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิทยากร จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

   


  การเข้าประกวด “ทูตน้อยไอคอนสยาม ปีที่ 4”
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมประกวด “ทูตน้อยไอคอนสยาม ปีที่ 4” เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ไอคอนสยาม จัดโดยไอคอนสยามร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดหาเยาวชนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจ ความเป็นไทยเป็นตัวแทนทำภารกิจ เผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม เป็นเวลาหนึ่งปี

   


  กิจกรรม จุดประกายโครงงานด้วยการเรียนรู้ Micro:bit Project
  นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1-3 เข้าร่วมกิจกรรม จุดประกายโครงงานด้วยการเรียนรู้ Micro:bit Project จากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ณรงค์พร เหล่าศรีสิน ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือคู่มือ micro:bit สำหรับSTEM และวิทยาการคำนวณ

  photo-ani


  กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
  กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรม “สุขภาพ” โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการแข่งขันบาสเกตบอล และประกวดกองเชียร์ลีดเดอร ์ของแต่ละห้อง เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างห้องเรียน

  photo-ani


  การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
  ด.ญ.สาริศา จุฑาพรมณี และ ด.ญ.รมณ ภูธรธราช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านเข้ารอบที่ 3 ได้ลำดับที่ 23 และ 73 (ตามลำดับ) จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

   


  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมชม Open House
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมชม Open House “เปิดบ้านระดับมัธยมศึกษา” โดยเดินเยี่ยมชมอาคารเรียน และชมฐานการแสดงผลงานนักเรียน

  photo-ani


  กิจกรรม Open House “เปิดบ้านวัฒนาฯ” ระดับมัธยมศึกษา
  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร่วมกันต้อนรับผู้ปกครองในกิจกรรม Open House “เปิดบ้านวัฒนาฯ” ระดับมัธยมศึกษา วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

  photo-ani


  ชมการแสดงดนตรี "คณะนักร้อง Oscar Williams and The band of Life"
  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และอาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ จากสถานทูตอเมริกา และคณะนักร้อง Oscar Williams and The band of Life เข้าแสดงดนตรีและการขับร้อง Gospel Music

  photo-ani


  ฟังการบรรยายหัวข้อ “ความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์วัฒนา
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รับฟังการบรรยายหัวข้อ “ความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์วัฒนา” จากแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

  photo-ani


  กิจกรรมแนะแนวการศึกษา : Inspirational Catwalk ปีการศึกษา 2562
  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา : Inspirational Catwalk ปีการศึกษา 2562 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ การมีเป้าหมายในการเรียนรู้

  photo-ani


  กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (ค่ายกลางวัน)
  กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ค่ายกลางวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป้าหมายฝึกทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข สนุกสนาน

  photo-ani


  กิจกรรมการบรรยายเรื่อง “สูตรลัดเอาชนะมนุษย์เมนส์"
  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อธิษฐานเปิด กิจกรรมการบรรยายเรื่อง “สูตรลัดเอาชนะมนุษย์เมนส์” เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่องการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่แสดงออกทางกายและอารมณ์ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  photo-ani


  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง Financial Literacy
  ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง Financial Literacy ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับจัดจำหน่าย และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนการทำโมเดลวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบของธุรกิจ (Business Model Canvas)

  photo-ani


  กิจกรรม "Open House ระดับปฐมวัย"

  กิจกรรม “วัฒนาเปิดบ้าน” Open House ระดับอนุบาล วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์ และอาคารเรียนระดับอนุบาล

  photo-ani


  กิจกรรม "Open House ระดับประถมศึกษา"

  กิจกรรม Open House ระดับประถมศึกษา วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์ และอาคารเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งการเปิดบ้านครั้งนี้ประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อ “Lesson Study”

  photo-ani


  กิจกรรม "ฝึกทักษะวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์"

  ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา และฝึกทักษะวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ “3D modelling design and 3D Printer” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

  photo-ani


  กิจกรรม "งานวิชาการบูรณาการอาเซียน 3 ระดับ"

  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ เป็นประธานและอธิษฐานเปิดงานวิชาการบูรณาการอาเซียน 3 ระดับ ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ

  photo-ani


  กิจกรรม "รักการอ่าน รักการเรียนรู้ ยุค4.0”

  ค่ายวัฒนาวิทยาลัย การอ่านสร้างนักคิดกับนานมีบุ๊คส์ ตอน “รักการอ่าน รักการเรียนรู้ยุค 4.0”ระหว่างวันที่17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์Go Genius Learning Center จังหวัดนครราชสีมา

  photo-ani


  "กิจกรรมแข่งขันกระโดดเชือก”

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมแข่งขันกระโดดเชือก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ใน โครงการสามัคคีคือพลัง เพื่อสร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม

  photo-ani


  "กิจกรรม “น้องเล็กปลูกผัก”

  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม "น้องเล็กปลูกผัก" โดยเด็กๆ ลงมือปลูกผักกวางตุ้ง ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562 แล้วช่วยกันรดน้ำ สังเกต เฝ้าดูการเจริญเติบโต จนนำมาสู่การเก็บเกี่ยวผักกวางตุ้ง และนำมาประกอบอาหาร

  photo-ani


  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างภูมิคุ้มกัน...รู้เท่าทันสื่อให้กับเยาวชน”

  โครงการ “ใช่ก่อนแชร์..ชัวร์ ก่อน ชอบ” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สังคมออนไลน์ในปัจจุบันแก่นักเรียน

   


  กิจกรรม “ โครงการ กินตามแม่ : กินเปลี่ยนโลก
  ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นนกสีฟ้า ระดับประถมศึกษา และนักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนนีพันปีหลวง ภายใต้ชื่อโครงการ กินตามแม่ : กินเปลี่ยนโลก

  photo-ani


  "กิจกรรม “Wattana Characters เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี"
  กิจกรรม Wattana Characters เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

  photo-ani


  "พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีสดุดีเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อแม่ผู้มีพระคุณ

   


  "กิจกรรม Hand On"
  นักเรียนระดับปฐมวัย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานกับการประดิษฐ์ การ์ดวันแม่เพื่อนำไปมอบแด่คุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ กิจกรรม Hand On สอนโดยผู้ปกครองอาสาห้องสมุด วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

  photo-ani


  "โครงการพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล Depa Young Maker Space development (Depa)"
  กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา กิจกรรมการแข่งขันหนูน้อยไอที ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 นักเรียนแข่งขันการเขียนโปรแกรมแบบ Unplugged โดยใช้ Cubetto ในภารกิจ “ตามล่าหาขุมทรัพย์กับ Cubetto” เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน ในการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ

  photo-ani


  กิจกรรม “ สนุกคิดกับKid Bright ”
  กิจกรรม “ สนุกคิดกับKid Bright ” เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ผ่านการเขียน Coding และโปรแกรม Kid Bright วิทยากร อาจารย์ระพีภัทร์ ธนากูลจีรวัฒน์และทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม จากโรงเรียนมัธยมฐานบิน กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

  photo-ani


  "กิจกรรม "น้องเล็กปลูกผัก"
  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม "น้องเล็กปลูกผัก" โดยเด็กๆ ลงมือปลูกผักบุ้ง ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562

  photo-ani


  "กิจกรรม " FUN GOOD FEEL GOOD"
  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมให้กำลังใจและมอบของรางวัล แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในกิจกรรม " FUN GOOD FEEL GOOD " เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงศักยภาพ ความสามารถ และความรักความสามัคคี

  photo-ani


  "โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการโรงเรียนหัวแข็ง"
  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการโรงเรียนหัวแข็ง จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ มูลนิธิ Save the Children เพื่อรณรงค์ให้ผู้ปกครองเห็นถึงความสำคัญ ของการรักษาความปลอดภัยและรักษาชีวิตของบุตรหลาน ด้วยการสวมหมวกนิรภัยในขณะโดยสารรถจักรยานยนต

  photo-ani


  "ประกวดหนูน้อยมารยาทงาม"
  ประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana characters) โดยว่าที่ร.ต.หญิงดารญา ตันตินีรนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ตัวแทนครู และผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

  photo-ani


  "กิจกรรม D-nee Kids school Tour ส่งเสริมสุขภาพ"
  นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม D-nee Kids school Tour ส่งเสริมสุขภาพ เรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย จัดเป็นการเล่านิทาน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น การตอบคำถาม การแสดง ฯลฯ โดย บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

  photo-ani


  "นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10"
  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดการนมัสการพระเจ้า
  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสมบูรณอดุลยเดช
  สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร
  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะครูและนักเรียน 3 ระดับ

  photo-ani


  "กิจกรรม"วันภาษาไทยแห่งชาติ""
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยมีการจัด นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ณ ห้องประชุมอาคารเอลลินวู้ดวันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอายะดาฯ

  photo-ani


  "กิจกรรม"ร้องเล่น...เต้นรำ""
  เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงศักยภาพ ความสามารถ และความรักความสามัคคีในระดับชั้น รวมทั้งใช้เวลาในการอยู่ประจำให้เกิดคุณค่า

  วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศาลาโคล

  photo-ani


  "แนะแนวการศึกษาจากสถาบัน On Deman"
  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อธิษฐานเปิดและมอบของที่ระลึกขอบคุณครูพี่เฟรน (อาจารย์ภัทรพล ไพศาลภานุมาศ) จากสถาบัน On Demand ในโอกาสมาแนะแนวการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ Tcas และแนวทางการเลือกคณะให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 130 ปีฯ

  photo-ani


  "BCC ประชาสัมพันธ์ครบรอบ 167 ปี"
  คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในโอกาสมาประชาสัมพันธ์งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 167 ปี วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารเรียน 130 ปี

  photo-ani


  "ประชุมใหญ่สามัญประจำปี"
  ผู้บริหารและคณะครู 3 ระดับ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารนีลสันเฮส์

  photo-ani


  "Open house การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
  Open house การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดย สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นร.แกนนำครอบครัวพอเพียง ขับร้องเพลงร่วมพิธีเปิดงาน
  ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

  photo-ani


  "เป็นวิทยากรอบรมครูภาษาอังกฤษ"
  อาจารย์กัมปนาท ธรรมผาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเชิญจาก สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดน่าน เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ แก่ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

  photo-ani


  "เป็นตัวแทนร่วมงาน 23 rd CHILDREN OF THE WORLD IN HARMONY : International Youth Choir and Dance Festival"
  เด็กหญิงศุภกานต์ เปี่ยมอยู่สุข ม.1/2 และ เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ เบญจวงศ์เสถียร ม.1/6 เป็นตัวแทนคณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยร่วมงาน 23 rd CHILDREN OF THE
  WORLD IN HARMONY : International Youth Choir and Dance Festiva

   


  "การวิ่งการกุศลเพื่อผู้ลี้ภัย"2billion kilometres to safety charity Run"ครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ การวิ่งการกุศลเพื่อผู้ลี้ภัย "2billion kilometres to safety charity Run" ถนนราชดำเนินนอก (องค์การสหประชาชาติ) ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จัดโดย UNHCR

  photo-ani


  "ร่วมลงนาม (MOU : Memorandum of Understanding)"
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding)

  photo-ani


  "ต้อนรับคณะนายกเทศมนตรีญี่ปุ่น"
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ
  และคณะกรรมการบริหารภายใน ร่วมต้อนรับคณะนายกเทศมนตรีจากเมืองยูริฮอนโจ จังหวัดอะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
  ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยทั้ง 3 ระดับ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

  photo-ani


  "เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดฯ"
  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน 3 ระดับ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  เขตวัฒนาและเครือข่ายกองทุนแม่ชุมชนต่างๆ คุณกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สส.เขตคลองเตยเเละเขตวัฒนา ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม จากซอยสุขุมวิท 19- ถนนอโศกมนตรี

  photo-ani


  "กิจกรรมรักษ์โลก"
  วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา ร่วมกับกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
  จัดกิจกรรมบูรณาการโดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมทำความสะอาดและเก็บขยะโดยรอบคริสตจักรวัฒนา

  photo-ani


  "ฟังบรรยายเรื่องการอยู่ประจำ"
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับฟังการบรรยายเรื่อง “อยู่ประจำอย่างไรให้มีความสุขและประสบผลสำเร็จ” โดยนางสาวกัญญารัตน์ อาจชน
  ศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย รุ่น 134 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 130 ปีฯ

  photo-ani


  "มอบทุนการศึกษามูลนิธิโสภาธารน้ำใจ"
  พิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ
  และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้มีความประพฤติดีแต่ขัดสน ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดยมูลนิธิโสภาธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาสังคมไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเอลลินวู้ด

  photo-ani  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม S&P School Tour 2019 โดยการประกวดแต่งหน้าเค้ก และชมละครเรื่อง “องครักษ์พิทักษ์ทะเล”
  ละครที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดยบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเอลลินวู้ด

  photo-ani


  "งานลายคราม"
  อดีตผู้บริหารโรงเรียน ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์ดารญา ตันตินีรนาทผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมงานวันลายคราม งานพบปะสังสรรค์ระหว่างครูและศิษย์เก่าจัดโดย สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา ในธีม "Together Under the Rainbow" ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความรัก และความอบอุ่น สนุกสนาน วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

  photo-ani


  "กิจกรรม White Music School Tour"
  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต White Music School Tour แสดงโดย เบล สุพล Atom และ Getsunova
  ศิลปินจากค่ายจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เปิดการแสดงคอนเสิร์ตโดยนักเรียนวงไก่ไข่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอายะดา กีรินกุล

  photo-ani


  "พิธีไหว้ครู 3 ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา"

  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อดีตผู้บริหาร และคณะครู
  ร่วมพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

   


  "พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนคริสเตียนและสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา"
  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ
  และ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ร่วมติดเข็มแก่คณะกรรมการนักเรียนคริสเตียน
  และสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประกอบพิธี โดยศาสนาจารย์สันติ แดงเรือน รักษาการศิษยาภิบาล คริสตจักรวัฒนา วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
  ณ คริสตจักรวัฒนา

  photo-ani


  "แนะแนวสอบเข้า TCASTer MOCK EXAM"
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อธิษฐานเปิดในการแนะแนวสอบเข้ามหาวิทยาลัยแก่นักเรียน
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ TCASTer MOCK EXAM ปีที่ 2 “คู่หูประลองสนาม พร้อมตะลุย TCAS ปีที่ 2” จัดโดยบริษัทออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
  วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

  photo-ani


  "การศึกษาดูงานการใช้ระบบทะเบียน"
  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์กุสุมา ทองช่วง รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารและต่างประเทศ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการใช้ระบบทะเบียนของ
  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องพระคุณ อาคารอำนวยการ

   


  "วางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา"
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  และตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร
  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวัดภาษี ซ.เอกมัย 23 จัดโดยเขตวัฒนา

   


  "นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”

  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดการนมัสการพระเจ้าเนื่องใน
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  *ระดับปฐมวัย วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์
  *ระดับประถมศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี
  *ระดับมัธยมศึกษา วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ คริสตจักรวัฒนา

   


  "ค่ายกิจกรรมผู้นำเยาววชนครอบครัวพอเพียงระดับประเทศ ปีที่4”
  ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าค่ายกิจกรรมผู้นำเยาววชนครอบครัวพอเพียงระดับประเทศ ปีที่ ๔ (Leader Camp 2019) ระหว่ำงวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

  photo-ani


  "กิจกรรม Home Sweet Home”
  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ
  อธิษฐานเปิดและกล่าวให้ข้อคิดกำลังใจในการใช้ชีวิต
  นักเรียนประจำแก่นักเรียนใหม่ระดับชั้นม.1
  และม.4 ปีการศึกษา 2562 ในกิจกรรม Home Sweet Home
  เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศตวรรษานุสรณ์

  photo-ani


  "มอบถวายอาคารศตวรรษานุสรณ์”
  ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียน ร่วมนมัสการพระเจ้ามอบถวายอาคารศตวรรษานุสรณ์
  เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยเชิญอศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ เป็นผู้กล่าวคำหนุนใจ วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

  photo-ani


  "งานแสดงความขอบคุณและตอนรับ”
  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดงานแสดงความขอบคุณ
  คณะกรรมการบริหาร โรงเรียนวาระ 2015-2018 และอดีตผู้บริหารโรงเรียนวาระ ปีการศึกษา 2017-2018
  รวมถึงการต้อนรับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
  และผู้บริหารโรงเรียนวาระ 2019 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

  photo-ani


  "ประชุมครูคริสเตียน”
  มน.พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นประธานในการประชุมครูคริสเตียน
  เพื่อสร้าง ความรักและสามัคคี ในกลุ่มครูคริสเตียนและสนับสนุน เป็นโรงเรียนแห่งการประกาศ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 130 ปีฯ

  photo-ani


  "ประชุมผู้ปกครอง ม.1-ม.6”
  ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และคณะครูร่วมต้อนรับผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในการประชุมผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา
  วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

  photo-ani


  "ตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ์”
  ครูปฏิบัติหน้าที่เวรระดับประถมศึกษาช่วยตรวจและคัดกรอง นักเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพ
  ร่ระบาด ของไข้หวัดใหญ่ในระยะเริ่มแรก
  โดยการตรวจวัดอุณหภูมิและให้นักเรียนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าโรงเรียน วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

  photo-ani


  "แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา”
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และอาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  ร่วมติดเข็มแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี
  อาคารอายะดา กีรินกุล

  photo-ani


  ร่วมขับร้องเพลงงาน “น้อมใจภักดิ์ จักรีวงศ์”
  เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม
  พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

   


  รางวัลเกียรติยศครอบครัวพอเพียง
  คุณครูและตัวแทนนักเรียนศูนย์ครอบครัวพอเพียง
  รับมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทรางวัล UC Walk Rally รณรงค์สร้างการรับรู้ช่องทางการสื่อสารสิทธิ
  หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงหเสนี)2

   


  นมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียนที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา
  นมัสการเปิดภาคเรียนที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา
  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดการนมัสการพระเจ้า
  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยเชิญ
  ศจ.สันติ แดงเรือน รักษาการศิษยาภิบาล
  คริสตจักรวัฒนาเป็นผู้เผยพระวจนะ เมื่อวันศุกร์ที่ 17
  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ คริสตจักรวัฒนา

  photo-ani


  นมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียนที่ 1 ระดับประถมศึกษา
  อาจารย์พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน
  ร่วมปฐมนิเทศ และนมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7
  อาคารอายะดา กีรินกุล

  photo-ani


  นมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียนที่ 1 ระดับปฐมวัย
  อาจารย์พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน
  ร่วมปฐมนิเทศและนมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัย วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

  photo-ani


  ประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษา
  อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ
  อธิษฐานเปิดและกล่าวต้อนรับการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
  ระดับ ประถมศึกษา ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์
  พร้อมรับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2562 และพบครูที่ปรึกษา
  ณ ห้องเรียน วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

  photo-ani


  นมัสการก่อนเปิดภาคเรียน
  ผู้ช่วยผู้บริหารและคณะครูผู้มีตำแหน่งร่วมนมัสการพระเจ้า
  เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2562
  วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  ณ หอประชุมโรงเรียนไทยคริสเตียน

  photo-ani


  ลงนามถวายพระพร
  คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  นำแจกันดอกไม้ถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ...

   


   

 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวคนดี-คนเก่งวัฒนาฯ
 • ข่าวครูคนเก่ง
 • ระบบประกันคุณภาพภายใน
( ลงข่าววันที่ )
( ลงข่าววันที่ )
( ลงข่าววันที่ )
( ลงข่าววันที่ )
( ลงข่าววันที่ )

( ลงข่าววันที่ )
( ลงข่าววันที่ )
( ลงข่าววันที่ )
( ลงข่าววันที่ )
( ลงข่าววันที่ )

( ลงข่าววันที่ )
( ลงข่าววันที่ )
( ลงข่าววันที่ )
( ลงข่าววันที่ )
( ลงข่าววันที่ )


 
 • สารสนเทศนักเรียน
 • Link ที่น่าสนใจ
 • แหล่งการเรียนรู้
 • พันธกิจงานศาสนกิจ
 

จงยอมเชื่อฟังกันและกัน เนื่องด้วยความยำเกรงพระคริสต์
เอเฟซัส 5 : 21

 

E-Library
     
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและส่งเสริมให้ความรู้กับเยาวชนไทย หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ
ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

Contact Us: webmaster
เข้าสู่เว็บไซต์ใหม่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย