โครงการ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้”

นักเรียนระดับประถมศึกษา ร่วมบริจาคเงินออม ในโครงการ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้” จัดโดย สภากาชาดไทย

https://fb.watch/b1y1sCc8E4/


X