ร่วมงาน “30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา”

อาจารย์นภาวรรณ จินตชิน ครูแกนนำมูลนิธิครอบครัวพอเพียงนำตัวแทนนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมงาน “30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา จัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


X