ร่วมกิจกรรม “อบรม I Can Do CPR”

อาจารย์นภาวรรณ จินตชิน ครูแกนนำมูลนิธิครอบครัวพอเพียง นำตัวแทนนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมอบรม I Can Do CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลผู้สูงอายุ จัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียงร่วมกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การเป็นจิตอาสาด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเป็นระบบ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี


X