รางวัลเหรียญทอง “แข่งขันอาลักษณ์ผู้ใหญ่”

ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์วรรณดี คันธวงค์ อดีตผู้บริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร จากการแข่งขันอาลักษณ์ผู้ใหญ่ จัดโดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย โดยมี รักษาการศิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนา ผู้บริหารและตัวแทนครูร่วมแสดงความยินดี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ อาคารอำนวยการ


X