“รางวัลครูขวัญศิษย์” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นภาวรรณ จินตชิน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ในโอกาสได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด (ในส่วนกรุงเทพมหานคร) “รางวัลครูขวัญศิษย์” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี จัดโดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมเพชรรัตน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์


X