100 คะแนนเต็ม “ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอัยยาณัฏฐ์ โตเจริญบดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในความสามารถด้านการอ่าน (RT) จากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ดำเนินการสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และประกาศผลสอบ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน


X