เหรียญเงิน “โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ” ภาษาอังกฤษ ออนไลน์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุภสาต์ จิตต์ธรรมวาณิช นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันทดสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ผ่านเกณฑ์ระดับ 80 % ขึ้นไป ในโครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยทำคะแนนได้ 187 จาก 200 คะแนน เป็นอันดับที่ 8 จาก 147 คน จัดโดย โครงการสอบ ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


X