เหรียญทอง “The 1st Bangkok International Performing Arts Piano Competition 2021”

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปณุ สิทธิรักษ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญทองและเกียรติบัตร จากการแข่งขันเปียโน ในรายการ The 1st Bangkok International Performing Arts Piano Competition (BIPAC) 2021, Bangkok, Thailand จัดโดยบริษัท Cornerstone Music จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564


X