รางวัล “แข่งขันในงานสตรีวิทยาวิชาการ 66”

ขอแสดงความความยินกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันเปิดพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสตรีวิทยาวิชาการ 66 “THE DAY OF APOLLO GIRL” ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

1. เด็กหญิงศิริจันโธ สายทอง ม.3/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์ นกเกตุ ม.3/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร

และนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน จากการตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่ 26 และ 32) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. เด็กหญิงลัดดา ธนวีระสุวรรณ ม.2/4
2. เด็กหญิงยูริ อลิสา อิเคกามิ ม.2/5

ดูแลและฝึกซ้อมโดย ครูงานห้องสมุด


X