รางวัล “เพชรรัตนชาติ สดุดี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567”

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนศิริ ทวีอภิรดีมั่นคง ม.3/3 ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรรัตนชาติ สดุดี ครั้งที่ 4 เนื่องในวันครูและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 สาขา ต้นแบบสร้างชื่อเสียงด้านดนตรี ศิลปะ แก่ประเทศชาติดีเด่น จัดโดย มูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติ และได้เข้ารับรางวัลเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ


X