รางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น” ประจำปี 2565

ว่าที่ ร.ต.หญิง ดารญา ตันตินีรนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์อวยพร แสงหิรัญ หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา และคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสรวีย์ ธนพูนหิรัญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยเข้ารับรางวัลจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ


X