รางวัล “การแข่งขันว่ายน้ำ KLM999 Swimming championships ครั้งที่ 3”

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันว่ายน้ำ KLM999 Swimming championships ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ สระว่ายน้ำกองทัพอากาศธูปะเตมีย์ (โรจนนิล) กรุงเทพมหานคร ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. เด็กหญิงภารดี ชูแผน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับ 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง

2. เด็กหญิง ปัญญริสา ภูมิวิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง

3. เด็กหญิงอารียา สว่างมั่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับ ถ้วยรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมบุคคล อันดับที่ 2

4. เด็กหญิงกัญญาภัค คงตั้งสมบุญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับ 4 เหรียญทองแดง

5. เด็กหญิงพัทธนันท์ อุ่นใจทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับ 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน

6. เด็กหญิงพัชชานันท์ อุ่นใจทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ได้รับ 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน

7. เด็กหญิงปณาลี ยมศรีเคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับ 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลบุคคล อายุ 12 ปี ลำดับที่ 6

8. เด็กหญิงปานไพลิน วัฒนโรจนาพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับ 1 เหรียญเงิน และถ้วยรางวัลบุคคล อายุ 13 ปี ลำดับที่ 5

9. นางสาวปรรญ์นภัส วัฒนโรจนาพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ได้รับ 4 เหรียญเงิน


X