รางวัล “การแข่งขันว่ายน้ำรายการ 6th Bangkok Mini Swimming Championships Kunlayanimit Sports”

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำสโมสรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับเหรียญและถ้วยรางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำรายการ 6th Bangkok Mini Swimming Championships Kunlayanimit Sports เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ สระว่ายน้ำกองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน-ดอนเมือง) ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. ด.ญ. อารียา สว่างมั่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับถ้วยรางวัลบุคคลดีเด่น รุ่นอายุ 9 ปี ลำดับที่ 5, 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง

2. ด.ญ. ปัญญริสา ภูมิวิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับถ้วยรางวัลบุคคลดีเด่น รุ่นอายุ 10 ปี ลำดับที่ 6, 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

3. ด.ญ. ปณาลี ยมศรีเคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับถ้วยรางวัลบุคคลดีเด่น รุ่นอายุ 12 ปี ลำดับที่ 5, 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

4. ด.ญ. ชุติกาญจน์ คุณวุฑฒ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับถ้วยรางวัลบุคคลดีเด่น รุ่นอายุ 12 ปี ลำดับที่ 7, 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน

5. ด.ญ. กัญญาภัค คงตั้งสมบุญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

6. ด.ญ. ภัคภิญญา อภิรัตนพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับ 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

7. ด.ญ. ณดี ว่องสาโรจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับ 6 เหรียญเงิน

8. ด.ญ. ศศิภัทร ภัทรางกูร ชั้นประถมศึกษาปีที่3/4 ได้รับ 3 เหรียญทองแดง

9. ด.ญ. ศิตาภัทร ภัทรางกูร ชั้นประถมศึกษาปีที่3/4 ได้รับ 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

10. ด.ญ. พัชชานันท์ อุ่นใจทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ได้รับ 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

11. ด.ญ. พัทธนันท์ อุ่นใจทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับ 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

12. ด.ญ. นวินชญาน์ สินปัญญาสิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับ 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน

13. ด.ญ. มนทกานติ วัชรสิงห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับ 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง


X