รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 “โครงการทดสอบความรู้ วิชา Advanced English ครั้งที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีแก่ ด.ญ.ปาณิสรา ขวัญมิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของประเทศ จากโครงการทดสอบความรู้ วิชา Advanced English เป็นการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษขั้นสูง ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยบริษัท เสริมปัญญา จำกัด ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเงิน จำนวน 2,000 บาท


X