“รางวัลการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา”

เนื่องในปีการศึกษาที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานมหกรรมภาษาศิลป์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Silapasat Language Festival โครงการทดสอบภาษาอังกฤษเสริมปัญญา และโครงการแข่งขันทักษะทางภาษาจีน Online Friendship cup

ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

ภาควิชาภาษาจีน
นางสาวสิริรัตน์ ชัยรัตนธนานนท์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่รางวัล จากการแข่งขันความสามารถพิเศษทางวัฒนธรรมจีน ประเภทเดี่ยว และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมโล่รางวัล จากการประกวดคลิปวิดีโอสั้น TIKTOK ออนไลน์ภาษาจีน

รางวัลชมเชย 3 รางวัล
นางสาวสุเรนธร สมบูรณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 จากการแข่งขันประเภทสุนทรพจน์
นางสาวสรวีย์ ธนพูนหิรัญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 จากการแข่งขันประเภทร้องเพลงจีน
นางสาวณัฐฐาทิพย์ ชูอำนาจ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จากการแข่งขันประเภทอ่านเร็ว

ภาควิชาภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงณัฐธยาน์ บุญดำรงสกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 87 คะแนน จากการแข่งขันโครงการทดสอบความรู้แบบ Online วิชา ภาษาอังกฤษ
นางสาวพิชญสินี เชียงอินทร และ นางสาวอินทุม์อร ยงวิศุทธ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “โควิดเปลี่ยนโลก โควิดเปลี่ยนเรา” ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม : อาจารย์สิริกัญญา ธานี, เหล่าซือ Nidan และ อาจารย์เบญจพร รัศมิทัต


X