รองชนะเลิศอันดับ 2 “แข่งขันโครงการธุรกิจ PITCH@SCHOOL”

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีแก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่

1. นางสาวลภัสรดา ตรึกตรองกิจ
2. นางสาวชลธร สินธวณรงค์
3. นางสาวกวิสรา แสงรุ่งโรจน์
4. นางสาวอาภารัศมิ์ สิริสารินท์
5. นางสาวนัทธมน สินธวณรงค์

ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการแข่งขันในโครงการธุรกิจ PITCH@SCHOOL “พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่และทักษะการนำเสนอไอเดียทางธุรกิจ” รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งเป็นโครงการการศึกษาสำหรับผู้ประกอบการในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนโดยความร่วมมือระหว่าง Global Entrepreneurship Network Thailand (GEN Thailand) ทั้งนี้โดยมี คุณ Dato’ Steve Cheah ประธาน GEN Thailand และหัวหน้าสภาการฑูต กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง คุณ Datin’ Catherina Samuel ภริยาเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย และ Dr. Pietro Borsano อาจารย์ประจำภาควิชาผู้ประกอบการธุรกิจ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องพระพร โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย


X