ชนะเลิศ “แข่งขัน Startup Experience (Mini Hackathon)”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจันทรรัตน์ วัฒนชัยยงค์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Startup Experience (Mini Hackathon) กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Startup Experience (Mini Hackathon) – Satit PIM ในงานวันการศึกษาสากล และพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Pitch@School ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (UN International Day of Education and Pitch@School Awards Ceremony) เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดโดย Global Entrepreneurship Network Thailand (GEN Thailand) ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มูลนิธิ Frederic Neuman บริษัท คิง ไว ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิกู้ดเนเบอร์ซ (ประเทศไทย)


X