คะแนนอันดับ 1 ของกลุ่ม “แข่งขันรายการ GO KART True Vision – Toyota Advance Training 2021”

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอัยย์รดา เมืองมณี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่ม จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ GO KART True Vision – Toyota Advance Training 2021 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ สนามรถคาร์ท อีซี่คาร์ดอทเน็ต และได้รับคะแนนเป็นลำดับที่ 4 จัดตามกลุ่มเวลา โดยทำเวลาได้ 34.254


X