“11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child-Centered Approach”

ขอเชิญชมคลิปการสัมภาษณ์ อ.สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย “ส่งเสริมเด็กไทยในทางที่เขาถนัด เน้นคุณธรรม นำ วิชาการ หล่อหลอมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง” และ นางสาวสรวีย์ ธนะพูนหิรัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการบันทึกเทปรายการ “11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child-Centered Approach” จัดทำโดย คุรุสภา และออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผ่านช่องทาง Facebook แฟนเพจคุรุสภา


X