“เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในฐานะที่เป็นบุคคลรัก ศรัทธา และอุทิศตนในวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้รับมอบเกียรติบัตร จาก นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม


X