ร่วมให้การต้อนรับ “คณะอาจารย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตปริญญาโทจาก Louisiana State University”

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อาจารย์กัมปนาท ธรรมผาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษและวิเทศสัมพันธ์ คณะกรรมบริหารภายใน คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตปริญญาโทจาก Louisiana State University (LSU) สหรัฐอเมริกา จำนวน 22 คน ในโอกาสศึกษาดูงานการเรียนการสอน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ “พิพิธวัฒนา”ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพระพร อาคารอำนวยการ


X