ร่วมลงนาม (MOU) : โครงการนำร่องพัฒนาการสอนของครูด้วยหลักสูตรจาก Code School Finland

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เพื่อนำโรงเรียนเข้าร่วมโครงการนำร่องพัฒนาการสอนของครูด้วยหลักสูตรจาก Code School Finland เพื่อยกระดับการศึกษาของโรงเรียนในการพัฒนาทักษะรอบด้าน ที่ไม่จำกัดอยู่เพียงการเรียนรู้ในห้องเรียน ให้เติบโตไปใช้ชีวิตในนิยาม “เก่งในโลกจริง” ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายยูริ ยาร์วียาโฮ (H.E. Jyri Järviaho) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับคณาจารย์และตัวแทนโรงเรียนต้นแบบ ซึ่งจัดโดย SEAC (ซีแอค) ร่วมกับ Code School Finland จากประเทศฟินแลนด์ https://www.naewna.com/relation/650467


X