“ร่วมบันทึกเทปรายการเสวนาทางวิชาการ” หัวข้อเรื่อง “10 ครูผู้สร้าง”

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และ น.ส.สรวีย์ ธนพูนหิรัญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมบันทึกเทปรายการเสวนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 หัวข้อเรื่อง “10 ครูผู้สร้าง” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หอสมุดคุรุสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อเผยแพร่ทางออนไลน์


X