ร่วมต้อนรับ “คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร”

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ดร.อรุณศรี อัครปัญญาธร ผู้ช่วยผู้จัดการ และอาจารย์ดารญา ตันตินีรนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ในโอกาสศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ “พิพิธวัฒนา” ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำหนังสือ เรื่อง “ตามรอยฝรั่ง เล่าความหลังเมืองพริบพรี (เพชรบุรี)” วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566


X