“ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2565”

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา ผู้ปกครองอาสา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2565 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม อาคารนีลสันเฮส์


X