ประกาศผลการสอบเข้านักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

คลิกลิงค์ http://161.82.212.41/stu/student/loginnewapp.asp เพื่อเข้าสู่ระบบประกาศผลการสอบเข้านักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 กรุณาเลือกระดับชั้น ใส่เลขที่ใบสมัคร และรหัสผ่าน (ใส่ วันเดือนปี (พ.ศ.) ที่เกิด เช่น วันที่ 1 ก.พ. 2537 ให้คีย์ 122537


X