ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 3 ระดับ “วัฒนาฯ รักการอ่าน”

งานห้องสมุด โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียน คุณครู และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 3 ระดับ “วัฒนาฯ รักการอ่าน” ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อระลึกแหม่มโคล ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และมีกิจกรรมเกมส่งเสริมการอ่านให้เข้าร่วมตามความสนใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ “เกียรติบัตรออนไลน์” โดยสามารถคลิกลิงค์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม https://sites.google.com/view/librarywwa


X