“การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563”

การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ด้วย Dugga – Digital Assessment Platform การสอบวิถีใหม่ แบบออนไลน์


X