Academic Calendar

june, 2022

09jun8:00 AM9:00 AMพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 25658:00 AM - 9:00 AM

16jun8:00 AM10:00 AMพิธีไหว้ครูระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 25658:00 AM - 10:00 AM

16jun10:00 AM12:00 AMพิธีไหว้ครูระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 256510:00 AM - 12:00 AM

20junAll Day24กิจกรรมบูรณาการวันสุนทรภู่(All Day)

23jun1:30 PM2:30 PMพิธีไหว้ครูระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 25651:30 PM - 2:30 PM

X