“โครงการ New Zealand Summer Camp ณ Southland Girls’ High School ประเทศนิวซีแลนด์”

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร Enrichment English Program (EEP) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตร Premium English Course (PEC) เข้าร่วมโครงการ New Zealand Summer Camp เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ Southland Girls’ High School เมืองอินเวอร์คาร์กิลล์ ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนของรัฐที่มีมาตรฐานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูง โดยนักเรียนได้เข้าร่วมชั้นเรียนจริง ESOL ในโรงเรียนกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ ได้พักโฮมสเตย์เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตกับครอบครัวนิวซีแลนด์ และได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านการทำกิจกรรมแสนสนุกที่ Queenstown (เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1)


X