ประกวดการเล่านิทาน “กิจกรรมห้องสมุดสุดหรรษา” ระดับปฐมวัย

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ เป็นประธานร่วมเปิดงานประกวดการเล่านิทาน “กิจกรรมห้องสมุดสุดหรรษา” ของนักเรียนระดับชั้นอ.1-อ.3 โดยในงานมีการประกวดเล่านิทานและมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด และมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสิน วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์


X