“นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกโรงเรียน”

ดร. พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ นำคณะครูผู้มีตำแหน่งร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกโรงเรียน (ครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย) เทศนาโดย ศาสนาจารย์สันติ แดงเรือน ศิษยาภิบาลฝ่ายเพิ่มพูนและขยายคริสตจักร วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ คริสตจักรวัฒนา


X