กิจกรรม “Christmas 2019” ระดับประถมศึกษา

ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารภายใน คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตมาส เทศนาโดยอาจารย์ชลธิรา จินดาทจักร์ ครูงานศาสนกิจ ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์ และร่วมกิจกรรม เฉลิมฉลองวันคริสตมาส ชมการแสดงของนักเรียน การร้องเพลงอวยพรจากคณะครู และกิจกรรมจากผู้ปกครองอาสา ณ สนามหน้าอาคารเรียนระดับประถมศึกษา วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562


X