กิจกรรม “Christmas 2019” ระดับปฐมวัย

ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารภายใน คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัย ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตมาส วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์


X