กิจกรรม “Charity Kid’s Club – การออมเพื่อการให้”

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมกิจกรรม Charity Kid’s Club – การออมเพื่อการให้ โดยวิทยากร คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และทีมงาน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภากาชาด และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของการออม และการเป็นผู้ให้ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเอลลินวู้ด

 


X