กิจกรรม “เสริมขวัญกำลังใจนักกีฬาว่ายน้ำ” สโมสรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ครูผู้สอนกีฬาว่ายน้ำ และผู้ปกครอง ร่วมเปิดกิจกรรมเสริมขวัญกำลังใจนักกีฬาว่ายน้ำ สโมสรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน


X