กิจกรรม “หนูน้อยไอที” ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมหนูน้อยไอที ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในหัวข้อ “Shake it Shake it” เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับ Micro:bit เพื่อนับจำนวนการเขย่า (Shake) จากการเคลื่อนไหวของร่างกาย นักเรียนทำกิจกรรมนี้ด้วยความสนุกสนาน วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา

#depa #depaYoungMakerSpaceDevelopment #depaYMSD #CodingThailand #ComputerScience #วิทยาการคำนวณ #พื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล


X