กิจกรรม “วันตรุษจีน” ระดับปฐมวัย

บรรยากาศความสุขของนักเรียนกับกิจกรรมวันตรุษจีน ระดับปฐมวัย และการสร้างรอยเชื่อมต่อภาษาจีน ระหว่างนักเรียนชั้นอนุบาล 3 กับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เด็ก ๆ มีความสุข สนุก และได้รู้จักวันสำคัญของประเทศจีน อย่างวันตรุษจีนมากยิ่งขึ้น


X