กิจกรรม “กีฬาสี ระดับมัธยมศึกษา” ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมกีฬาสี ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ธีม “CHANGE” When things change inside you, things change around you. วันพฤหัสบดีที่ 5 – วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5


X