กิจกรรม “กีฬาสี ระดับประถมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดกิจกรรมกีฬาสีระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภายใต้คำขวัญ “วัฒนาฯ สามัคคี เล่นกีฬาสีอย่างมีวินัย เอาใจใส่เยาวชน ฝึกฝนความเป็นกุลสตรี รักศักดิ์ศรีความเป็นไทย” วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สนามหน้าอาคาร 1919


X