กิจกรรม “กีฬาสี ระดับปฐมวัย” ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมกีฬาสี ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 ธีม “รักษ์โลก” สามัคคีคือพลัง ร่วมกันสร้าง โลกสวยงาม วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566

https://www.facebook.com/reel/219884877262046


X