กิจกรรมค่ายประสบการณ์ฤดูร้อน ระดับปฐมวัย

กิจกรรมค่ายประสบการณ์ฤดูร้อน ระดับปฐมวัย นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวในการมาโรงเรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ผสมผสานการเรียนรู้ผ่านเกมส์สนุก ๆ ทั้งภายในและนอกห้องเรียน เช่น นิทานหรรษา ศิลปะ ดนตรีพาเพลิน ภาษาจีนแสนสนุก เป็นต้น


X