กิจกรรมการเรียนรู้โครงการแบบออนไลน์ เรื่อง “ข้าวโพด” ระดับชั้นอนุบาล 2

“อนุบาลวัฒนาฯ น่าสนุก” นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เรียนรู้โครงการแบบออนไลน์ เรื่อง “ข้าวโพด” เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของข้าวโพดชนิดต่าง ๆ วิธีการปลูก และการเก็บเกี่ยวข้าวโพด รวมถึงอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มาจากข้าวโพด โดยนักเรียนจะได้มีส่วนร่วมกับผู้ปกครองในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และการทดลองปลูกข้าวโพดที่บ้าน


X